Compack

Sistemi za prelamanje vrata u vise dimenzija,nezavisno od visine.

Mehanizam za dvosmerno prelamanje vrata 90'/180'

Mehanizam za jednosmerno prelamanje vrata desno 90'

Mehanizam za jednosmerno prelamanje vrata levo 90'

Mehanizam za jednosmerno prelamanje vrata levo 180'

Mehanizam

Mehanizam